Verbinden
Onderzoeken
Toepassen

Imiquimod crème behandeling

Crèmebehandeling voor afwijkende cellen

Imiquimod crème is een crème die het afweersysteem stimuleert om de afwijkingen door de HPV infectie op te ruimen. Deze behandeling kan door de behandelend gynaecoloog voorgesteld worden als alternatief voor de lisexcisie. Vooral bij kinderwens, omdat het risico op vroeggeboorte ongeveer 50% hoger ligt bij de lisexcisie.
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/imiquimod

De crème wordt 3 keer per week in de vagina ingebracht gedurende 16 weken.
De effectiviteit wordt geschat op > 50-75% bij CIN 2 of 3.
Vermoeidheid, misselijkheid en toegenomen afscheiding worden als belangrijkste bijwerkingen genoemd.
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cin_ais_en_vain/behandeling/behandelingsmodaliteiten/medicamenteuze_behandeling_cin_2_3_met_imiquimod.html

Het mag niet gebruikt worden bij zwangerschap of borstvoeding.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24411029/
In bovenstaande studie werd de crème toegepast na lisexcisie/chirurgische therapie waarbij er HPV virussen nog steeds aanwezig waren.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19647859/
In bovenstaand onderzoek bij 53 vrouwen praten ze over 60% effectiviteit bij CIN2.

In onderstaand onderzoek (123 vrouwen) geven ze ook 60% effectiviteit bij CIN2/3 aan tegenover 95% bij lisexcisie als het gaat om het verdwijnen van de afwijkende dysplastische cellen.. Het HPV virus was weg in < 70% in beide groepen dus bij meer dan 30% nog aanwezig zowel bij de crèmebehandeling als bij de lisexcisie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8906243/

De effectiviteit van de crèmebehandeling is dus aanzienlijk lager in vergelijking met de lisexcisie. Er wordt aangenomen dat bij zo’n 40% van de vrouwen met CIN 2/3 een (herhaalde) lisexcisie voorkomen kan worden na de imiquimod crèmebehandeling.