Verbinden
Onderzoeken
Toepassen

HPV virus en het immuunsysteem

Het lichaamseigen afweersysteem is van het grootste belang in de herkenning en vernietiging van de HPV virussen en afwijkende cellen.
Het immuunsysteem bestaat uit groepen cellen die met elkaar communiceren via allerlei stoffen als hormonen,  cytokines, groeifactoren en andere signaalstoffen. Door deze communicatie is ons lichaam in staat zich te verdedigen tegen aanvallen van virussen, bacteriën, schimmels,  afwijkende cellen, kankercellen en toxische stoffen.
Het immuunsysteem is kwetsbaar. Er moet een evenwicht zijn tussen aanvallers van het immuunsysteem, zoals virussen, bacteriën, toxische stoffen, stress, slechte voeding, roken,  luchtvervuiling  en anderzijds je natuurlijk en verworven immuunsysteem. Door genetische mutaties kun je van nature een kwetsbaar (zwakker) immuunsysteem hebben. Dan is het extra nodig om meer in te zetten om het immuunsysteem te versterken.
Een immuunsysteem kan ook “verkeerd” of “overmatig” reageren en dan antistoffen maken tegen eigen weefsels, zoals bijvoorbeeld bij schildklieraandoeningen.

Bij de virusinfecties zijn vooral onze T-cellen van belang om in actie te komen. Daarnaast moeten we zorgen dat de cellen goed met elkaar kunnen blijven communiceren via signaalstoffen.

Wat is belangrijk bij onze afweer tegen het HPV virus?

Vooral de natuurlijke cellulaire afweer is hierbij belangrijk. Veel mensen hebben een sterke afweer tegen de schadelijke eiwitten van het virus, E6 en E7, maar niet iedereen. Bij de vrouwen met ernstige voorstadia (CIN 3) of baarmoederhalskanker is deze afweer verzwakt of afwezig.

Lymfocyten zijn een bepaald type witte bloedcellen die in het beenmerg van de platte beenderen gevormd worden. Zij spelen een belangrijke rol in ons immuunsysteem, onze weerstand. Een deel ontwikkelt zich tot T-lymfocyten (T-cellen) en een deel tot B-lymfocyten (B-cellen). De T-lymfocyten bestrijden vooral de pathogenen die zich “verstoppen” in de cellen zoals het HPV virus en dus niet goed bereikbaar zijn voor de B lymfocyten van de humorale afweer.
T-lymfocyten zijn erg belangrijk bij de bestrijding van virussen. De cellulaire afweer speelt vooral een rol bij de “klaring” van het virus en de HPV geïnfecteerde onrustige cellen.
Bij virussen worden de besmette lichaamscellen meestal door een zogenaamde cytotoxische reactie kapot gemaakt. De binnengedrongen micro-organismen komen daardoor vrij en binnen bereik van antistoffen en andere serumfactoren in het bloed die belangrijk zijn in dit proces.

De cellulaire virale afweer (T-lymfocyten) concentreert zich op de geïnfecteerde/afwijkende cellen. Er zijn:

 1. Cytotoxische T cellen die lichaamsvreemde of abnormale cellen doden (NK-cellen)
 2. T helper cellen zijn een vorm van witte bloedcellen die verschillende cytokinen (signaalstoffen) afgeven om verschillende processen in je lichaam te reguleren. Bepaalde cytokinen stimuleren bijvoorbeeld de werking van de cytotoxische T-cellen. T-helper cellen kunnen ook de B lymfocyten (zie hieronder) helpen bij het herkennen en maken van antilichamen (antistoffen)
 3. T remmer cellen (deze zorgen dat een afweerreactie niet uit de hand loopt)
 4. T geheugen cellen. Zij ontstaan uit de deling van T lymfocyten nadat deze gekoppeld is aan een antigeen-presenterende cel. Ze worden gevormd bij de eerste afweerreactie (primaire immuunrespons)

De T-lymfocyten worden bij een virusinfectie door je lichaam geactiveerd. Een T-cel kan een virus geïnfecteerde cel doden. De speciale HPV specifieke T cellen maken cytokinen (signaalmoleculen die het afweersysteem alarmeren) die nodig zijn om de afwijkende cellen, met daarin het DNA van het virus) te herkennen en het juiste deel van het immuunsysteem te activeren. Zij doen dit door dendritische cellen, de “bewakers” te activeren, cellen die het HPV antigeen op de juiste manier “aanbieden”, zodat de T lymfocyt wordt aangezet tot het vernietigen van de afwijkende virus cel. De T-cel is als het ware de generaal van het leger die aan de T lymfocytensoldaten, de opdrachten uitdeelt.

De T-lymfocyten die zo belangrijk zijn in onze afweer, kunnen dus bepaalde stoffen afgeven, cytokinen zoals interferonen, interleukine en tumor necrose factor (TNF). Deze stoffen kunnen zich binden aan de celmembraan (de wand van de cel) en signalen afgeven aan de kern van de cel, waardoor deze cel zich anders gaat gedragen en bijvoorbeeld zichzelf kan vernietigen. TNF speelt een belangrijke rol bij de verdediging tegen infecties en kanker.
Interferonen kunnen door vrijwel alle cellen gevormd worden als een reactie op een virusinfectie. hebben een indirecte werking tegen het HPV virus door NK-cellen en cytotoxische cellen te activeren.
Sommige virussen zoals het HPV virus kunnen langdurig overleven omdat zij niet goed bereikt worden door de antilichamen zolang zij de menselijke cel niet echt beschadigen. Immers zoals we zagen zit het DNA van het virus met de schadelijke E6 en E7 eiwitten in de cellen.
De samenstelling van de vaginale flora (samenstelling en zuurgraad) speelt een belangrijke rol, omdat deze het voor de HPV virussen moeilijker kan maken zich er te nestelen.

De humorale virale afweer (B-lymfocyten) maakt speciale eiwitten aan, antilichamen, die reageren tegen vreemde indringers of antigenen. Een voorbeeld van zo’n antigeen is een bacterie of het membraaneiwit van het virus. Er moet en speciale antistof (de sleutel) gemaakt worden die past op het virusdeeltje (het slot) om deze te vernietigen: het zogenaamde immuuncomplex kan zo worden gevormd en opgegeten worden door de macrofagen, speciale witte loedcellen die het vernietigen. Op deze manier kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen. De binding geeft ook een signaal aan de macrofagen tot vernietiging van de indringers.
DE humorale immuunrespons, die optreedt naar aanleiding van een HPV infectie, speelt vooral een rol bij de bescherming bij een volgende infectie.
Er zijn veel types B-cellen. Elk type heeft een speciale receptor op de celwand die aan het specifieke antigeen bindt.
Er worden B-geheugencellen gevormd, die levenslang aanwezig blijven in het lichaam en zeer snel in actie kunnen komen als zo’n zelfde virus (antigeen) het lichaam weer binnenkomt. Dat betekent dat als je eenmaal bijvoorbeeld de HPV 18 virussen hebt uitgeschakeld, een nieuwe besmetting met dit type virus geen kwaad meer kan. De geheugencellen komen massaal in actie en vernietigen snel een nieuwe lading HPV 18 virussen (her besmetting). Wat je vaak ziet is dat je lichaam een aantal hoog risico virussen uitschakelt, maar dat een bepaald type, dat is meestal HPV 16 of 18) hardnekkig aanwezig blijft en moeilijk is uit te schakelen door je weerstand, door je eigen leger. Je spreekt dan over een persisterende HPV 16 infectie ( dit type virus is dan langer dan 2 jaar aanwezig).

Waar richten wij ons met name op bij versterking van de weerstand in de bestrijding van het HPV virus?

 • Verhoging van de activiteit van de T-lymfocyten (NK-cellen en de dendritische cellen)
 • Positief ondersteunen van genetische factoren die een rol kunnen spelen
 • Risicofactoren bekijken
 • Voeding, beweging, roken, life style
 • Genetische factoren
 • Supplementen en vitamines, micro immunotherapie

Supplementen en vitamines

Het is altijd ingewikkeld om een keuze te maken uit de veelheid van supplementen en vitamines die beschikbaar zijn. Wat goed voor jou is kan voor een ander niet nodig zijn. Daarom willen we hierin een advies geven wat voor jou geschikt is. Een aantal supplementen en vitamines wil ik hier extra benoemen in de strijd tegen het HPV virus.

 • AHCC
  Is een plantaardig extract ( alfa-glucanen) met afweerversterkende, ontstekingsremmende en anti oxidatieve eigenschappen. Het verhoogt onze T-cellen die we zo hard nodig hebben bij de bestrijding van de HPV infectie. Het wordt al langer dan 25 jaar in meer dan 25 landen als supplement ingezet.

“ Wanneer vrouwen met een positief uitstrijkje dat aantoont dat zij draagster zijn van het HPV virus (humaan papillomavirus) dagelijks gedurende 6 maanden een AHCC extract nemen dan verdwijnt binnen 6 maanden de HPV infectie bij 63,4 procent van de draagsters tegenover bij 10,5 procent van de vrouwen die een placebo kregen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie bij totaal 50 vrouwen met een aantoonbare HPV infectie. Dr. Smith en haar collega's wilden onderzoeken wat de effecten zouden zijn op het dagelijks gebruik van een AHCC supplement (3 gram) oraal in te nemen. Om op die manier HPV-infecties te bestrijden bij vrouwen van wie hun PAP-uitstrijkjes positief waren en de aanwezigheid van het HPV virus hadden aangetoond “.

Voor dit middel geldt dat we kijken welke dosis voor jou per dag goed en verdraagbaar is en daarmee hoelang dit te gebruiken. Een dosis van 3 gram per dag, in ieder geval minstens 6 maanden, is meestal het advies. Of een dosis van 150 milligram per dag 9 maanden. Overleg dit graag met ons wat voor jou het beste is. De AHCC kan interacties hebben met andere geneesmiddelen en is niet voor iedereen even goed te verdragen. Overleg eerst even met de arts voor u dit gaat gebruiken.
https://www.nutranews.org/nl--immuunsysteem--veelbelovend-pilotonderzoek-ahcc-mogelijk-in-staat-het-papillomavirus-te-vernietigen--1305


Wat is micro immunotherapie?

Deze therapie maakt gebruik van dezelfde boodschapperstoffen als het immuunsysteem om informatie door te geven aan de cellen van ons organisme en zo de “immuunrespons” te versterken. Ze willen dus de juiste communicatie tussen de cellen tot stand brengen en het aangeboren verdedigingsmechanisme terugkrijgen of een overdreven reactie van het immuunsysteem op bepaalde gebieden tot rust te brengen.