Verbinden
Onderzoeken
Toepassen

HPV virus en “de pil” en “het spiraal”

Een van mijn patiënten was bij de gynaecoloog voor pap3a en CIN 1 uitslagen. Ze vroeg de gynaecoloog hoe het zat met “de pil” en het HPV virus. Het antwoord van de gynaecoloog was, dat het allemaal niets uitmaakte en ze gewoon de pil het hele jaar kon doorslikken zonder stopweek in te lassen.
Maar is dit een juist advies van deze gynaecoloog? Hoe zit het met de orale anticonceptie, de pil en het HPV virus?

Oestrogenen zijn belangrijke hormonen bij de vrouw. In het lichaam worden 3 soorten oestrogenen gemaakt: oestradiol, oestriol en oestron. Oestrogene hormonen worden vooral in de eierstokken aangemaakt en zijn nodig voor de vrouwelijke geslachtsorganen en de zwangerschap. Het oestrogeen wordt in de lever door speciale zogenaamde CYP450 enzymen afgebroken in verschillende vormen (metabolieten): 2-hydroxy-oestron, 4-hydroxy-oestron en 16a-hydroxy- oestron. De CYP 450 is een grote verzameling van enzymen in de lever die heel belangrijk zijn bij de omzetting van oestrogenen en schadelijke stoffen. Denk hierbij ook aan plastic verbindingen en stoffen in verf, lijm, pesticiden en hulpstoffen in de voeding en cosmetica. Het moet allemaal door je lichaam onschadelijk gemaakt worden . De 2-hydroxy-oestron wordt als een “goede” vorm beschouwd, de andere twee vormen worden geassocieerd met tumorgroei en/of schade aan het DNA. Hormonen kunnen in kleine hoeveelheden grote effecten hebben in het lichaam en daarom is het belangrijk dat het lichaam ze goed kan afbreken. Van belang is de concentratie tussen de drie verschillende vormen van oestrogeen. Stel er wordt weinig van de goede 2-hydroxy-oestron gemaakt, en een verhoogde hoeveelheid van de 16a-hydroxy-progesteron, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor het lichaam. Hoe meer 2-hydroxy-oestron ten opzichte van 16a-hydroxy-oestron hoe lager het risico op borstkanker (en prostaatkanker bij mannen). Via speekseltesten kun je meer inzicht krijgen hoe de balans is tussen de verschillende oestrogeensoorten.
Het is belangrijk dat de lever dus voldoende in staat is om oestrogenen goed af te breken en dat de uitscheiding via gal en darmen goed verloopt, zodat de oestrogeenspiegel niet te sterk stijgt.

Voor verdere verdieping van de afbraak van oestrogenen is het volgende artikel mogelijk interessant:
http://www.biovis-diagnostik.eu/wp-content/uploads/Oestrogenmetaboliten-NL.pdf

Werkt een van de CYP enzymen in jouw lichaam minder goed, dan kun je je voorstellen dat dit invloed heeft op de afbraak van de oestrogenen, op de ontgiftiging en op de verhoudingen van de verschillende metabolieten van de oestrogenen. Dat heeft weer invloed op het risico tot ontwikkeling van o.a. borstkanker en CIN afwijkingen en baarmoederhalskanker.
De enzymen welke het meest geassocieerd worden aan de schadelijke CIN afwijkingen (cervicale neoplasie) zijn CYP1A1 en CYP2E1.
Via genetisch onderzoek kun je inzicht krijgen in de werking van de CYP enzymen in jouw lichaam. Stel enkele CYP 450 enzymen werken bij jou minder goed en er moet een heleboel via deze enzymsystemen onschadelijk gemaakt worden, denk hierbij ook aan pesticiden, toxische stoffen, medicijnen en supplementen, dan kun je je voorstellen dat er schadelijke concentraties van stoffen in je lichaam kunnen ontstaan en ophopen. Je kunt ook gevoeliger zijn voor medicijnen omdat het enzymsysteem dat het medicijn moet afbreken minder goed functioneert. Je hebt dan (genetisch) veel minder van het medicijn nodig om effect te hebben.

Een meta analyse
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23055196
Zie ook
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/876/RUG01-001458876_2011_0001_AC.pdf

2-OH en 16-OH oestron moeten in de juiste verhouding tot elkaar in het lichaam staan. Als deze verhouding verstoord raakt, kan dit tot allerlei lichamelijke klachten leiden zoals PMS en migraine tijdens of rondom de menstruatie.
4-OH en 16 OH worden geassocieerd met PMS, menstruele migraine en groei van oestrogeen gevoelige tumoren.
De afweer tegen het HPV virus wordt gehinderd door bepaalde vormen oestrogeen (het 16OH-oestrogeen). Bij te lange tijd teveel (schadelijk) oestrogeen in het bloed lijkt er een hogere kans op baarmoederhalskanker te zijn.

Oestrogenen zijn dus betrokken bij de schadelijke (dysplastische) cel veranderingen onder invloed van HPV virussen. Het lijkt een noodzakelijke cofactor te zijn, betrokken bij de ontwikkeling tot baarmoederhalskanker.
Oestrogeen is nodig voor het virus E7 eiwit om zijn schadelijke werking uit te oefenen (onderdrukken van het belangrijke tumor suppressie gen p53 en pRb wat we zo hard nodig hebben). Zowel E6- als E7-eiwitten zorgen ervoor dat de HPV-geïnfecteerde cellen continu maar doorgaan met vermenigvuldiging en hun schadelijke activiteiten.
In de afwezigheid van oestrogenen kan E7 zijn functie niet goed uitoefenen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij orale anticonceptie langer dan 5 jaar gebruik het risico op de ontwikkeling van afwijkende cellen tot baarmoederhalskanker verdubbeld is.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12807941

Al lang is bekend en wordt gesproken over het risico van roken en afwijkende cellen en baarmoederhalskanker, maar de invloed van de pil, dat wordt blijkbaar te weinig onder de aandacht gebracht. Het is bij een vrouw als een optelsom van factoren die meespelen bij een blijvende infectie met het HPV virus en de schadelijke effecten veroorzaakt door het HPV virus. Een vrouw die rookt, die de pil gebruikt en bijvoorbeeld genetisch problemen heeft bij de afbraak van de oestrogenen in de lever, loopt dus veel meer risico op een (persisterende) HPV virusinfectie en op de ontwikkeling van afwijkende cellen en de progressie tot CIN 1, 2 en 3 afwijkingen en uiteindelijk baarmoederhalskanker.
Een gynaecoloog, daar zou je toch van mogen verwachten dit onder de aandacht te brengen? En een juist advies te geven?

Hoe zit het met HPV virus en het spiraal?

Een spiraal is een klein T-vormig apparaatje wat in de baarmoeder geplaatst wordt en met de touwtjes door het endocervicale kanaaltje naar buiten komt. Er zijn hormoon houdende spiraaltjes met het hormoon levonorgestrel (progesteron) en koper spiraaltjes. Je zou kunnen denken dat een spiraaltje mogelijk het endocervicale kanaal irriteert en het risico op HPV afwijkingen zou doen laten toenemen echter dit blijkt niet het geval. Integendeel.
In een grote meta-analyse, waar 16 studies en meer dan 12.000 vrouwen uit de gehele wereld bij betrokken waren, kwam naar voren dat baarmoederhalskanker 33% minder vaak voorkwam bij vrouwen die een spiraaltje hadden dan vrouwen zonder deze vorm van anticonceptie.
https://www.livescience.com/60881-iuds-may-lower-risk-of-cervical-cancer.html

Er is hierbij niet gekeken naar de onderlinge verschillen tussen de hormoon bevattende en de koperspiralen.
Het lijkt dat een spiraal kan beschermen tegen de progressie van schadelijke afwijkingen in de cellen onder invloed van het HPV virus. Het mechanisme hierachter is nog niet geheel opgehelderd, maar er lijkt een immuun stimulerend effect van het spiraaltje uit te gaan op de HPV veroorzaakte CIN afwijkingen.
Aan de andere kant doet het spiraaltje de progesteron receptoren van de cellen van de baarmoedermond toenemen, waardoor je je misschien toch moet afvragen als er sprake is van CIN 2 of CIN 3 of je toch niet liever het spiraal wil laten verwijderen en helemaal af wil zien van hormonale anticonceptie. Bij milde dysplasie zijn er minimale veranderingen in de receptoren van de cellen, vergelijkbaar met gezonde cellen. Als de CIN afwijkingen verergeren, zie je de progesteron receptoren toenemen en de oestrogeen receptoren afnemen.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23800422

Zeker overwegen bij ernstige CIN afwijkingen of bij progressie van de CIN afwijkingen ondanks het spiraal, om het (hormoon bevattende) spiraaltje te laten verwijderen. Bij sommige vrouwen zou dit door de toename van progesteron receptoren op de cellen, negatief kunnen werken.
Het is raadzaam alles individueel te bekijken voor het maken van een goede keuze.